อะไรใน Word: บุตรของผู้สูงสุด

อะไรใน Word: บุตรของผู้สูงสุด

พระอิสริยยศ “บุตรของผู้สูงสุด” (กรีกuios upsistou ) แทนที่จะเป็นหนึ่งในพระนามที่โดดเด่นที่สุดของพระเยซู กลับรวมพระองค์กับผู้ติดตามของพระองค์เข้าด้วยกัน ชื่อส่วนใหญ่พบในลุค; พบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ดูมาระโก 5:7) เราพบชื่อนี้ครั้งแรกเมื่อทูตสวรรค์กาเบรียลประกาศกับมารีย์ว่าพระเยซูจะถูกเรียกว่าบุตรของผู้สูงสุด (ดู ลูกา 1:32) ในข้อความภาษากรีก ชื่อ “บุตรของผู้สูงสุด” มีความสำคัญ เนื่องจากดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับแบบแผนกรีก-โรมันที่ประกาศให้กษัตริย์หรือจักรพรรดิของตนเป็นบุตรของเทพ 

1ตัวอย่างเช่น พลูทาร์กเขียนว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นลูกของพระเจ้า

อย่างไร (พลูตาร์ค, อเล็กซ์ 3) หรือซิวโทเนียสประกาศว่าออกัสตัสเป็นบุตรของอพอลโล (Seutonius, ส.ค. 94) ยิ่งกว่านั้น คำนี้ตามที่ปรากฏในตำรา Qumran หมายถึงบุคคลที่สง่างาม 2ดังนั้น โดยชื่อเรื่องว่า “บุตรของผู้สูงสุด” เราคาดหวังให้ลุคประกาศถึงความยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติของพระเยซู

พระอิสริยยศ “บุตรของผู้สูงสุด” แทนที่จะเป็นการประกาศถึงความเหนือกว่าของพระเยซู แต่เป็นพระนามเดียวที่รวมพระเยซูเข้ากับสาวกที่แท้จริงของพระองค์ ในเรื่องราวของลูกาเกี่ยวกับคำเทศนาบนภูเขา เราอ่านว่า “แต่จงรักศัตรู จงทำดี และให้ยืมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แล้วรางวัลของเจ้าจะยิ่งใหญ่ และเจ้าจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด เพราะเขา มีเมตตาต่อคนเนรคุณและคนชั่ว” (6:35, ESV)

การเรียกร้องให้รักศัตรูและทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เป็นสิ่งที่สวนทางกับโลกทัศน์ของชาวเมดิเตอร์เรเนียนในศตวรรษแรก แต่สอดคล้องกับคำเทศนาแบบเป็นโปรแกรมของพระเยซูในเมืองนาซาเร็ธ เขาอ้างหนังสืออิสยาห์ว่า “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจน พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และให้คนตาบอดมองเห็นได้อีกครั้ง ให้เสรีภาพแก่ผู้ที่ถูกกดขี่ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (4:18,19)

เราซาบซึ้งในพระพันธกิจแบบเป็นโปรแกรมของพระเยซู

ผ่านการเล่าเรื่องอัศจรรย์ของพระองค์ ลูกาบรรยายถึง 21 ปาฏิหาริย์ของพระเยซู ในปาฏิหาริย์ทั้งหมดนั้น พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ผู้ด้อยโอกาส สิ้นหวัง และถูกกดขี่ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ ผู้หญิงก้มตัว (ดู 13:10–18) คนโรคเรื้อน (ดู 5:12–14) หรือผู้หญิงที่มีเลือดออก (ดู 8:43–48) ไม่มีผู้รับการอัศจรรย์ใดสามารถตอบแทนพระคุณของพระเยซูได้

เรายังเห็นพระองค์ทรงรักศัตรูของสังคมในสมาคมของพระองค์ เขาถูกเรียกว่าเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาป (ดู 7:34) พระองค์ทรงรับเลวีซึ่งเป็นคนเก็บภาษีในหมู่สาวกของพระองค์ (ดู 5:27–32) หญิงใจบาปจุมพิตและชโลมพระบาทของพระองค์ (ดู 7:38) พระเยซูเสวยกับศักเคียส คนเก็บภาษี (ดู 19:10)

เช่นเดียวกับพระเยซู เราถูกเรียกให้รักคนที่สิ้นหวัง สิ้นหวัง และอยู่ชายขอบ เราถูกเรียกให้ยื่นมือออกไป ดูแล และรักผู้ที่ไม่สามารถตอบแทนเราได้ เราถูกเรียกให้คบหา กิน และคลุกคลีกับคนที่ไร้ค่า ไร้มิตร หรือถูกทอดทิ้งโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

พระนาม “บุตรของผู้สูงสุด” ( uios upsistou ) ไม่ใช่พระนามของพระเยซูที่พรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ แต่เป็นการกำหนดประชากรพิเศษของพระเจ้าที่มีภารกิจคือรัก ห่วงใย และเสียสละเพื่อชายขอบ สิ้นหวัง และถูกกดขี่

Hensley Gungadoo เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัย Avondale University

1. แอนดรูว์ ลินคอล์น “ความคิดของลุคและพระเยซู: กรณีของความเป็นบิดาสองเท่า?” วารสารวรรณคดีพระคัมภีร์ 132 ฉบับที่ 3 (2556): น. 653.

2. {ชื่อแรก} Bock, Luke, 1. Howard Marshall, The Gospel of Luke, New International Greek Testament Commentary (เมือง: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1978), p. 67.

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตแตกง่าย